Hooi, gras en strooisel

Van onze biologische graslanden hebben we regelmatig ruwvoer te koop. De kwaliteit is verschillend, maar alles is SKAL-gecertificeerd.

Huidig aanbod:

gewikkelde vierkante balen eerste snede 2019 van bemest land, geschikt voor melkgevende dieren

gewikkelde ronde balen eerste snede 2019 van onbemest natuurland, geschikt voor vleesvee en paarden

ongewikkelde ronde balen hooi van natuurland, geschikt als strooisel

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hendrik: 06 4965 1985