Boerderij

IMG_3530

Sinds de bouw van de boerderij in 1931, hebben er altijd familieleden van ons gewoond. De eerste huurder en bewoner was Teunis Meijer met zijn gezin. Waarschijnlijk is de naam ‘de Meierij’ ontstaan als een afkorting van ‘de boerderij van Meijer’ en een verwijzing naar de streek in Brabant.

 

IMG_2560

Oorspronkelijk werden er melkvee en in de zomer varkens gehouden. Het melkvee stond in het achterhuis en de in de vrijstaande schuur. Met plaats voor 40 melkkoeien, was het voor die tijd een grote boerderij. Na verloop van tijd leek het erop dat zoon Niek Meijer de boerderij zou voortzetten, maar hij besloot met zijn gezin te emigreren. En zo kwam het dat Hijme Kreuger en Marrigje Meijer, die enkele jaren eerder getrouwd waren, op de boerderij kwamen wonen in 1961.

IMG_2548De eerste jaren was en een knecht in dienst, maar toen de kinderen mee gingen werken en steeds meer gemechaniseerd werd, was een knecht niet meer nodig. Ook de varkens verdwenen. Eerst huurden zij de boerderij, maar later werd de mogelijkheid geboden om eigenaar te worden, waarvan gebruik gemaakt werd. In 1992 kwamen Gerrit en Willy met hun zoons Hijmen en Hendrik  Kreuger op de boerderij wonen. Tot 1994 zijn de melkkoeien gebleven. Vervolgens werd er een aantal jaren kalveren van melkkoeien opgefokt tot vaars en verkocht voor de melkveehouderij. Toen dit niet de gewenste voldoening bracht, zijn we overgeschakeld op diervriendelijke vleesveehouderij, namelijk zoogkoeien houden. IMG_0049 (2)

Zo kwamen in 1998 de eerste Limousin-koeien op de boerderij. De eerste jaren is de kudde gegroeid tot de huidige aantal van ongeveer 35 zoogkoeien en 45 jongvee, 80 in totaal.

Naast de koeien zijn er andere boerderijdieren kippen, honden en sinds kort een kat.

IMG_0302 (2)

En verder is de boerderij natuurlijk een prachtige habitat voor verschillende soorten vogels. In de winterperiode zit er een bosuil in de stallen op zoek naar muizen. In het voorjaar kwetteren paartjes boerenzwaluwen en komen eenden met kuikens voor de dag. Ook broeden weidevogels als de tureluur, scholekster, kievit en grutto in het weiland. Roeken verspreiden mesthopen door erin te pikken op zoek naar mestkevers. Ooievaars en reigers zoeken kikkers en muizen in de slootkanten. In het najaar vreten grote koppels ganzen het gras kaal, hoewel we daar niet zo gelukkig mee zijn.

IMG_0283
.