Meierij logo

Over Ons

OVER ONS

Wie zijn wij?

Wij zijn Gerrit, Willy en Hendrik Kreuger. Midden in de Randstad in het kleine stukje groen tussen Amsterdam en Utrecht ligt het dorpje Loenersloot. Net buiten het dorp, aan het eind van de Polderweg ligt onze boerderij, genaamd “de Meierij”.

Wij zijn in 1998 gestart met enkele koeien van het ras Limousin. We genieten er van dat we ons vee kunnen houden op een diervriendelijke manier met respect voor natuur en leefomgeving en met het oog op de toekomst. Op onze boerderij houden we ongeveer 80 Limousinrunderen.

Omdat we niet willen dat onze producten in de anonimiteit verdwijnen, verkopen we ons verse vlees rechtstreeks aan de consument en horeca.

Eigenaren

OVER DE BOERDERIJ

De geschiedenis van onze boerderij

Cirkel achtergrond
1931

Het begin

Sinds de bouw van de boerderij in 1931, hebben er altijd familieleden van ons gewoond. De eerste huurder en bewoner was Teunis Meijer met zijn gezin. Waarschijnlijk is de naam ‘de Meierij’ ontstaan als een afkorting van ‘de boerderij van Meijer’ en een verwijzing naar de streek in Brabant. Oorspronkelijk werden er melkvee en in de zomer varkens gehouden. Het melkvee stond in het achterhuis en de in de vrijstaande schuur. Met plaats voor 40 melkkoeien, was het voor die tijd een grote boerderij.

Eerste jaren

Na verloop van tijd leek het erop dat zoon Niek Meijer de boerderij zou voortzetten, maar hij besloot met zijn gezin te emigreren. En zo kwam het dat Hijme Kreuger en Marrigje Meijer, die enkele jaren eerder getrouwd waren, op de boerderij kwamen wonen in 1961.

De eerste jaren was en een knecht in dienst, maar toen de kinderen mee gingen werken en steeds meer gemechaniseerd werd, was een knecht niet meer nodig. Ook de varkens verdwenen. Eerst huurden zij de boerderij, maar later werd de mogelijkheid geboden om eigenaar te worden, waarvan gebruik gemaakt werd.

Cirkel achtergrond

1961

Zeugling
Meierij Koe
Cirkel achtergrond

1992

Overstap

In 1992 kwamen Gerrit en Willy Kreuger met hun zoons Hijmen en Hendrik op de boerderij wonen. Tot 1994 zijn de melkkoeien gebleven. Vervolgens werd er een aantal jaren kalveren van melkkoeien opgefokt tot vaars en verkocht voor de melkveehouderij. Toen dit niet de gewenste voldoening bracht, zijn we overgeschakeld op diervriendelijke vleesveehouderij, namelijk zoogkoeien houden.

De dieren

Zo kwamen in 1998 de eerste Limousin-koeien op de boerderij. De eerste jaren is de kudde gegroeid tot de huidige aantal van ongeveer 35 zoogkoeien en 45 jongvee, 80 in totaal. Naast de koeien zijn er andere boerderijdieren als schapen, kippen, honden en een kat.

Cirkel achtergrond

1998

Boerderij hond
Kippen
Cirkel achtergrond

Heden

Habitat

En verder is de boerderij natuurlijk een prachtige habitat voor verschillende soorten vogels. In de winterperiode zit er een kerkuil in de stallen op zoek naar muizen. In het voorjaar kwetteren paartjes boerenzwaluwen en komen eenden met kuikens voor de dag. Ook broeden weidevogels als de tureluur, scholekster, kievit en grutto in het weiland. Roeken verspreiden mesthopen door erin te pikken op zoek naar mestkevers. Ooievaars en reigers zoeken kikkers en muizen in de slootkanten. In het najaar vreten grote koppels ganzen het gras kaal, hoewel we daar niet zo gelukkig mee zijn.

Vlinder achtergrond

IN DE MEDIA

Wat schrijven anderen over ons:

OVER DE KOEIEN

De Veefokkerij

Sinds we gestart zijn met het houden van Limousinrunderen, hebben we ons met veeverbetering beziggehouden. Al onze koeien en fokstieren zijn 100% raszuivere Limousins. Dit houdt in dat de afstamming vele generaties terug bekend is.

In de eerste jaren wilden we vooral grotere dieren met behoud van bevleesdheid. De laatste tijd richten we ons vooral op fokstieren die nakomelingen vererven die hoornloosheid vererven, gemakkelijk afkalven, gemakkelijk groeien en vroegrijp zijn. Koeien die daaraan voldoen hebben vaak een brede kop, grote oren, brede bek, breedte tussen de voorbenen, ronde ribben, korte benen, korte nek, breed bekken, hoge staartinplant. De hoogtemaat van onze koeien van 140 tot 145 cm vinden we optimaal. Grotere koeien hebben meer onderhoudsvoer nodig, zetten minder makkelijk vlees aan en zijn zwaarder, waardoor we ze minder lang buiten kunnen laten lopen in verband met vertrapping van de bodem.

Verder vinden we belangrijk dat de functionele eigenschappen ook goed zijn. Hierbij gaat het om gemakkelijk afkalven, vruchtbaarheid, melkgift, moedereigenschappen en beenwerk. Koeien die op een van deze punten tekort schieten, selecteren we uit, zodat we alleen met dieren met goede functionele eigenschappen verder fokken. Dit zijn meestal probleemloze koeien met een gemiddelde hoogtemaat.

Door het zorgvuldig selecteren van fokstieren op basis van karakter, eigen voorkomen, afstamming (vooral de functionele eigenschappen van moederskant) en eventueel nakomelingen, proberen we om de zwakke punten van de veestapel te verbeteren. Bij de keuring worden stieren beoordeeld op skeletontwikkeling, rastype, bespiering, beengebruik en de totaal score algemeen voorkomen.

De laatste jaren maken we gebruik van hoornloze stieren die afkomstig zijn uit Duitsland, omdat er in Nederland nog weinig homozygoot hoornloze (PP) stieren zijn en de genetische variatie beperkt is.

Hieronder de fokstieren (met keurings- en afstammingsgegevens) die van grote invloed geweest zijn:

Duits keuringsrapport: 8/8/7

Stamboom

Duits keuringsrapport: 8/8/8

Stamboom

Ianis stier

Genomics: Geboortegemak: 8; Groeipotentie: 8; Spierontwikkeling: 10+

Stamboom

Genomics: geboortegemak: 5; groei protentie: 6; spierontwikkeling: 9; afkalfgemak: 5

Keuringsrapport: 82 86 87 82 85

Stamboom

Keuringsrapport: 88 87 87 88 88 

index nakomelingen: 105 106 105 104 106

Stamboom

Tatius stier

Keuringsrapport: 85 86 86 81 85 

index nakomelingen: 103 105 105 101 104

Stamboom

Voute stier

Keuringsrapport: 87 87 85 85 86 

index nakomelingen: 102 105 105 103 104

Stamboom

Keuringrapport: 87 85 85 81 85

index nakomelingen: 105 105 105 103 105

Stamboom

Keuringsrapport: 87 86 85 82 86 

Index nakomelingen: 106 105 102 107 106

Stamboom