Beter voor het milieu

beter voor het milieu

Koeien zien we als een essentiële schakel in de natuurlijke kringloop die we in stand houden. Ons vee zorgt namelijk voor mest, wat weer voeding is voor het gras en dat is weer de natuurlijke voedselbron voor de koeien.

Hooiland

Op de boerderij houden we ook de kringloop zo goed mogelijk gesloten. Dit doen we door de mest in de stallen te laten rijpen en onder gunstige omstandigheden en in kleine hoeveelheden over het land te rijden. Met deze aanpak beperken we de emissies van mineralen naar het milieu met als gunstig resultaat dat we geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen nodig hebben om het gras goed te laten groeien.

gentechvrijHet voer is grotendeels afkomstig van eigen grond en als ze extra voer krijgen bestaat dat alleen uit pure producten zoals bietenpulp, lijnzaadschilvers en geplet graan. Dit zijn voerdermiddelen die niet geschikt zijn voor humane consumptie en alleen mechanisch bewerkt zijn: geplet of geperst.

We gebruiken ook geen genetisch gemodificeerde grondstoffen zoals soja en dus we zijn  wat dat betreft ook niet verantwoordelijk voor de kap van regenwouden.

Door geen krachtvoer te gebruiken uit overzeese gebieden en geen gebruik te maken van kunstmest beperken we de CO2 uitstoot aanzienlijk.

Sinds een aantal jaren werken we in overleg met een natuurvereniging ook aan beheer van onze weilanden en aan de slootkanten. Onze inspanningen resulteren erin dat weidevogels het gebied weer aantrekkelijk vinden en steeds vaker terugkeren en in de slootkanten er meer zeldzame plantensoorten groeien.