Meierij logo

Laatste Nieuws

Eerste kalf van 2016
Gisteren werden we verblijd met het eerste kalf van dit jaar. Koe Erna heeft een stierkalfje van 36 kg...
Nieuw bloed in de stal
Sinds kort hebben we waarschijnlijk de primeur van Nederland in de stal, namelijk Ianis PP van ‘t...
Nieuwe producten
We hebben de prijslijst aangevuld met nieuwe onderdelen waar regelmatig vraag naar is. De volgende koe...
Genomics fokstier Ike
Vandaag kregen we de genomische index van onze jonge fokstier Ike binnen. En het resultaat bevestigt...
Natuurbeheer
Sinds dit voorjaar lopen een aantal van onze koeien en kalfjes op de graslanden van natuurgebied ‘het...
Koeiendans
Afgelopen vrijdag gingen bij ons de koeien voor het eerst dit jaar de wei in. Een echte koeiendans met...
Lente op de boerderij!
Vandaag is het eerste kalfje van dit jaar geboren en bovendien heeft Dieke puppies gekregen. De lente...
Opstallen
De koeien met kalveren zijn, na een mooie lange zomer, inmiddels weer drie weken binnen in de stal. Doordat...
Ivelien 18 mnd
Stier Adelaar verkocht!
Na  ruim 3 jaar trouwe dienst was Adelaar toe een een nieuwe uitdaging. En die uitdaging hebben we voor...
1 2 3 4 5 6 7