Meierij logo

Beste vleesklant,

Voor de laatste keer dit jaar hebben we weer een koe laten slachten. Dus u kunt weer vers vlees bestellen!

Let op: deze keer niet op een dinsdag, maar aanstaande woensdag hopen we het vlees in te pakken. Tot en met dinsdag 19-12 kunt u uw bestelling doorgeven. U kunt ook speciale wensen doorgeven wat betreft het gewicht of delen die niet op de prijslijst staan. Vanaf donderdag 21-12 staat uw bestelling klaar om op te halen.

Rest ons om u te bedanken voor het vertrouwen dit jaar! Dat heeft ons goed gedaan en geeft ons veel voldoening om door te gaan met de manier van boeren zoals we nu doen. Hieronder een inkijkje.

Afgelopen jaar hebben we weer heel wat werk verzet en dat kan alleen als je toegewijd bezig bent. Afgelopen winter is Hendrik op eigen initiatief gestart met de opleiding Natuurondernemer. Dit is een deeltijd-opleiding waarin je klaargestoomd wordt om als vakbekwaam en zelfstandig natuurbeheerder aan de slag te gaan. Het doel was om meer natuurgebieden te beheren als partner van Natuurmonumenten en de veestapel wat uit te breiden omdat we nauwelijks aan de vraag van ons vlees kunnen voldoen.

Kleine vuurvlinder op een grote kattenstaart met op de achtergrond onze koeien in het natuurgrasland in Loosdrecht

In het voorjaar kregen we plotseling het bericht dat ook wij fosfaatrechten nodig zouden hebben voor ons jongvee. Dit ondanks dat we niet tot de melkveehouderij behoren en de omvang van onze vleesveesector alleen maar afneemt. Dat was een dikke streep door de plannen om wat uit te breiden. Nog steeds is de uitwerking voor vleesvee, waar wij onder vallen, niet duidelijk, terwijl de fosfaatrechten per 1-1-2018 ingaan.

Toch willen we ons werkplezier niet laten ontnemen door dergelijke regeldruk en hebben we afgelopen zomer tussen de buien door onze weilanden en natuurgraslanden kunnen hooien om genoeg voer voor de winterperiode te kunnen winnen. Een aanzienlijk deel van het natuurhooi is van mindere kwaliteit, dus gebruiken we dat als strooisel in de potstallen. Hiermee besparen we op stro-aankoop en het werkt mee in ons streven om de mineralenkringloop verder te sluiten. Komend voorjaar zorgt dit strooisel voor mooie vaste mest om de weilanden mee te bemesten. En vooral op vaste mest komen insecten af en dat zijn weer de voedselbronnen voor weidevogels, die procentueel even snel afnemen als het aantal boeren.

Ook insecten nemen dramatisch af de laatste 30 jaar volgens onderzoek, waarbij met een dikke vinger naar de landbouw gewezen wordt. Boeren moeten natuurinclusiever gaan werken en geen bestrijdingsmiddelen meer gebruiken. En dat is nou net iets waar we al een aantal jaar mee bezig zijn, met het beheer van natuurgraslanden en sinds dit jaar omschakeling naar biologische landbouw, wat twee jaar duurt. In feite is dat voor ons hoofdzakelijk een administratieve verandering omdat we toch al jaren geen kunstmest strooien en onkruidbestrijdingsmiddelen gebruiken.

Rotatiebegrazen in ons eigen bloemrijke grasland.

Verder hebben we dit jaar de koeien anders laten weiden volgens het rotatiebegrazen. Ook dit moet de bloem- en insectenrijkdom laten toenemen. Met rotatiebegrazen lopen koeien een korte tijd op een beperkt oppervlak en krijgen ze iedere dag een nieuwe strook gras. Voordeel hiervan is dat ze alle grassen en kruiden opeten en de wei daarna 4 tot 6 weken rust krijgt om te herstellen, bloeien en zaaien. Doordat de koeien maar op een beperkt oppervlak lopen, krijgt het grootste deel van de weide rust en staan er de hele zomer bloemen. Bovendien wordt zo de meeste CO2 vastgelegd in de bodem.

Onze stallen zijn bedekt met zonnepanelen, zodat we in onze eigen stroombehoefte kunnen voorzien. Alle koeien staan momenteel in de stal omdat de bodem beweiding vanwege de nattigheid niet toelaat. De meeste koeien dragen een kalf en we kijken al weer uit naar het komende jaar.

Wij wensen u fijne dagen en een gezond en gelukkig 2018!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *